top of page

Kontakt

Mathias Varmedal

Administrerende direktør / Opplæring, koordinator


mathias@protum.se
Tlf. +46(0)708 – 62 11 82

Fleming Varmedal

Opplæringsleder og seniorrådgiver, grunnlegger
 

fleming@tumab.se
Tlf. +46(0)708 - 66 25 76

Ingrid Varmedal

Salg, økonomi, administrasjon og logistikk


ingrid@tumab.se
Tlf. +46(0)708 – 76 84 79

Jenny Melin

Utdanning, administrasjon, ID06 leder

Tlf. +46(0)708 – 19 74 28

jenny@tumab.se

Besøksadresse

Teckomatorpsvägen

7268 33 Svalöv

Åpningstider

08.00 - 17.00 eller iht øke

Tumab 
Boks 50 268 21 Svalöv

+46(0)418-16385

info@tumab.se 

Historie & Nåtid

Slik startet det:


Året var 1982 og Fleming hadde nettopp begynt som kvalitetssjef i oppstartsbedriften Tumab. Han sto overfor sitt livs utfordring, å lage et kvalitetssikringsprogram for sveising og legging av gassrørledninger i PE-materiale. PE i rørproduksjon var et ganske ukjent materiale på den tiden. Kravene fra oppdragsgiver, Sydgas, var mange. Løsningen ble et program i 5 trinn med 5 M;

Material – kontroller at standarden for rør/rørdeler er oppfylt

Metod – valg av sveisemetode og korrekt utførelse

Maskin – statussjekk ved å kalibrere sveisemaskinen

Människa - sveiseopplæring med fagbrev som bevis på sveiserens kompetanse

Management – riktig stillede krav fra klienter

Tumab ble et landsdekkende og svært anerkjent kontroll- og testselskap med forretningsområdene opplæring, prosedyretesting og testutskrift av ferdige ledningsnettverk.


Som en parentes kan det nevnes at Sydgas var fornøyd. I løpet av de 12 årene gassrørledningsbyggingen pågikk fra Klagshamn i sør til Gøteborg i nord, beholdt Tumab total kontroll over alle PE-rørledninger.


Slik er det i dag:


Flemings kvalitetssikringsprogram har bestått tidens tann og er fortsatt like aktuelt, men i dag hovedsakelig med fokus på vannrør. PE-materiale i jordkabler er blitt en selvfølge. Tilsvarende synet på kvalitetstenkning rundt vannrør. Vann er gullet vårt, uten det kan vi ikke eksistere. Vann skal selvfølgelig håndteres med samme respekt som gass.


Nå for tiden fokuserer vi på trening, Tumab har blitt et rent treningssete for termoplast

bottom of page