top of page

Utbildningar i plastsvetsning av VA-, Fjärrvärme-, Industri- och Gas-ledningar. 

Tack för att ni kom och besökte oss!
VATTEN2023
Vi kan nu som enda utbildningscenter i
Sverige inom PE-svetsning erbjuda registrering i ID06 kompetensdatabas.
ID06

Utbildning & Certifiering

Med över fyra decenniers erfarenhet och specialisering inom utbildning, certifiering och kvalitetssäkring i Gas & VA-branschen erbjuder vi omfattande aktuell kunskap.

Våra engagerade kursledare är dedikerade till att hjälpa varje kursdeltagare att nå sina mål inom utbildningens utsatta tidsram. Genom våra välrenommerade utbildningsprogram får du inte bara en gedigen teoretisk grund, utan även den praktiska erfarenhet som krävs i de verkliga utmaningarna i fält.

Kvalitetstänkande gynnar alla parter i en bransch där driftsstopp och haveri på rörledning kan äventyra många individers gas- och vattenförsörjning. Genom att gå våra utbildningar får ni en trygghet bara certifierad yrkesexpertis kan säkra. 

Samtliga utbildningar leder till certifiering och ett personligt certifikat. Välj mellan:

Vårt eget certifikat enl EN13067

Svetskommissionens SE/CEPW-certifikat enligt EN13067/EWF581r1-14

 

Nemkos certifikat enl EN13067 (i Norge)

Som enda utbildningscenter inom PE-svetsning erbjuder vi registrering i ID06 kompetensdatabas.

Våra kurser

Intressanta och lärorika teoretiska lektioner varvas med praktiskt arbete. Kurstiden ger mycket goda möjligheter att känna sig säker i sin roll som PE-svetsare. Kursen avslutas med praktiskt och teoretiskt prov.

Kursavgift inkluderar kursmateriel, kurslitteratur och Tumabs certifikat samt frukost, lunch, kaffe med tilltugg, kalla drycker etc *)

 

Vid EWF-utbildning tillkommer avgifter för examinatorövervakad provläggning, teoretiskt och praktiskt samt avgifter för normenlig provning (utförare RISE). Svetskommissionens certifikatavgift samt vid gascertifikat Energigas Sveriges avgift.

Utfärdande av certifikat förutsätter godkända prov, praktiskt och teoretiskt.

 

*) Gäller när kurserna arrangeras här hos oss. Vid externa kurser (hos beställaren) enligt gjord överenskommelse.

bottom of page