top of page

Kontakt

Mathias Varmedal

VD / Utbildning, samordnare


mathias@protum.se
Tel. +46(0)708 – 62 11 82

Fleming Varmedal

Utbildningsansvarig och Senior Advisor, Grundare
 

fleming@tumab.se
Tel. +46(0)708 - 66 25 76

Ingrid Varmedal

Försäljning, ekonomi, administration och logistik


ingrid@tumab.se
Tel. +46(0)708 – 76 84 79

Jenny Melin

Utbildning, administration, ID06-ansvarig

Tel. +46(0)708 – 19 74 28

jenny@tumab.se

Besöksadress

Teckomatorpsvägen

7268 33 Svalöv

Öppettider

08.00 - 17.00 eller enl. ök

Tumab 
Box 50 268 21 Svalöv

+46(0)418-16385

info@tumab.se 

Historia & Nutid

Så började det:


Året var 1982 och Fleming hade nyss börjat som kvalitetschef på det nystartade företaget Tumab. Han stod inför sitt livs utmaning, att skapa ett kvalitetssäkringsprogram för svetsning och läggning av gasledning i PE-material. PE i rörtillverkning var ett ganska okänt material vid denna tid. Kraven från beställaren, Sydgas var många. Lösningen blev ett program i 5 steg med 5 M;

Material – kontroll att standard för rör/rördelar uppfylls

Metod – val av svetsmetod och korrekt utförande

Maskin – statuskontroll genom kalibrering av svetsmaskin

Människa – svetsutbildning med certifikat som bevis på svetsarens kompetens

Management – rätt ställda krav från beställare

Tumab blev ett rikstäckande och mycket välrenommerat kontroll- och provningsföretag med affärs-områdena utbildning, procedurprovning och provtryckning av färdigt ledningsnät.


Som en parentes kan nämnas att Sydgas blev nöjda. Under dom 12 år gasledningsbyggnationen pågick från Klagshamn i söder till Göteborg i norr behöll Tumab totalkontrollen av samtliga PE-ledningar.


Så är det idag:


Flemings kvalitetssäkringsprogram har stått sig genom åren och är fortfarande lika aktuellt men numera huvudsakligen med fokus på vattenledningar. PE-material i markförlagda ledningar har blivit en självklarhet. Likaså synen på kvalitetstänk kring vattenledningar. Vatten är vårt guld, utan det kan vi inte existera. Visst skall vatten hanteras med samma respekt som gas.


Numera fokuserar vi på utbildningar, Tumab har blivit ett renodlat utbildningssäte för termoplaster

bottom of page