top of page

Nyheter

Ett stort tack till alla Er som kom och besökte oss i vår monter på Svenska Mässan i Göteborg. 


Efter de senaste årens uppehåll i utställningmöjligheter var det ett sannt nöje att närvara på VATTEN 2023. Under tre dagar av kära återseenden och nya intressanta möten, diskussioner om VA-sektorns dåtid, nutid och reella utvecklingsmöjligheter känner vi oss stolta och glada över vår plats som utbildare i branchen och det kontaktnätverk vi skapat under åren. 


Vi ser fram emot att även fortsättningsvis vara en viktig faktor i bevarandet av kvalitet och hållfasthet för Sveriges PE-ledningar. 

VATTEN2023

Genom registrering i ID06 Kompetensdatabas samlas utbildningsbevis och behörigheter på ID06-kortet. 


Det underlättar hanteringen för både arbetstagare och arbetsgivare, samtidigt som säkerheten och den sunda konkurrensen stärks. 


Vi registrerar din anställdes utbildningsbevis på individens personnummer och detta kopplas automatiskt till aktivt ID06 kort. Med arbetsplatsens ID06 ackreditering är det enkelt att kontrollera dom anställdas behörigheter. 


Detta är ett sätt för er att ha kontinuerlig kontroll på era anställdas behörigheter och aktuell status.

ID06
bottom of page